KULLANIM KOŞULLARI

Madde 1: TARAFLAR:

İşbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) www.cenazeilanlari.com.tr internet sitesi üzerinde sunulan hizmetler (kısaca “PLATFORM” olarak anılacaktır), hizmetlerin çalıştığı sistem (kısaca “YAZILIM” olarak anılacaktır) ve yazılıma bağlı uygulama ve hizmetlerin kullanımı amacıyla www.cenazeilanlari.com.tr internet sitesi ziyaretçisi ya da platformun üyesi (kısaca “MÜŞTERİ / ZİYARETÇİ” olarak anılacaktır).

Madde 2: AMAÇ:

Sözleşmenin amacı FİRMA ile MÜŞTERİ / ZİYARETÇİ arasındaki ticari ilişkiyi düzenlemek, tarafların hak ve mesuliyetlerini belirlemektir.

Madde 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU:

SÖZLEŞME, PLATFORM ile ilgili kullanım koşulları, kurulum ve satış sonrası verilen hizmetleri tarif eder. SÖZLEŞMENİN kabulü ile taraflar arasında yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul eder.

Madde 4: SÖZLEŞMENİN KABULÜ:

SÖZLEŞME, PLATFORM test ürününe kayıt olunması ya da ücretli paketlerden birine kayıt olunması ile beraber satın alma işlemi sırasında “Şartları okudum ve kabul ediyorum” kutucuğunun işaretlenmesi ile kabul edilmiş sayılır.

Madde 5: HİZMETİN TANIMI:

a- FİRMA sunduğu PLATFORM ile ZİYARETÇİ / MÜŞTERİLERİN internet üzerinden ilan verebilmesini sağlayacaktır.

b- PLATFORMUN sahip olduğu özellikler ve özelliklerin kapsamı www.cenazeilanlari.com.tr  internet sitesi üzerinde belirtilen paketlere göre değişiklik göstermektedir. MÜŞTERİ uygun paketi tercih ederek ödemesini yapmasıyla PLATFORMU kullanmaya hak kazanacaktır.

c- PLATFORM ile birlikte verilen ilanları ekleyebilme sınırları www.cenazeilanlari.com.tr  internet sitesi üzerinde belirtilen paketlere göre farklılık göstermektedir.

ç- PLATFORM kullanımı için gerekli olan web barındırma hizmeti FİRMA tarafından verilir ve SÖZLEŞME süresince kullanılabilir.

 

Madde 6: KULLANIM KOŞULLARI VE SÜRESİ:

PLATFORM verilen ilanları verildiği süre kadar yayınlamayı tahhüt eder. ilerleyen zamanlarda sistemsel hatalardan doğan arızlardan ilanların yayınlanmaması veya PLATFORM kendi insiyatifiyle dilediği ilanı yayınlamama hakkını saklı tutar.

Madde 7: MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MÜŞTERİ kullanmakta olduğu ücretli ya da ücretsiz PLATFORM için;

a- İlanlarını veya Ürünlerini kendileri ekleyeceklerdir.

b- Ücretli ilanlarda tüm ödeme yöntemleri için ilgili kurumlara ticari bilgileri ile başvuruları kendileri yapacaklardır.

c- Kullanıcı verilerini 3. şahıs, kurum ya da kuruluşlarla paylaşmayacaklarını ve paylaşmaları durumunda veriler ile ilgili tüm güvenlik önlemlerinin kendi istekleri ile ihlal edildiğini ve bu gibi durumlarda FİRMANIN hiç bir sorumluluk almayacağını kabul ederler.

ç- PLATFORM ile sunulan “Veritabanı temizleme” özelliği kullanıldığında tüm verilerin kalıcı olarak silineceğine dair uyarı verilmesine rağmen işlemin devam ettirilmesi sonucu silinen veriler ve çıkabilecek arızalar ile ilgili FİRMA hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

d- Destek talep edilmesi durumunda sorunun çözülmesi için talep edilen bilgilerde sorunun analizi için “Kendiliğinden oldu”, “Durup dururken oldu” gibi mantıksal olarak imkanı olmayan yaklaşımlarında bulunmayacaklarını, aksi takdirde her ne kadar FİRMA yapılan işlemleri takip etse de sorunun kaynağını bulmak için yardımcı olunmadığını ve sorumluluğun FİRMAYA ait olmadığını kabul ederler.
e- iptal veya cayma haklarını ilgili kanun gereği zamanında talep edeceklerini etmediklerinde hiçbir hak talep etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler.

Madde 8: DESTEK KAPSAMI:

SÖZLEŞME süresi boyunca FİRMANIN, MÜŞTERİYE destek vereceği konular;

a- FİRMA, PLATFORM kullanımı ile ilgili MÜŞTERİYE destek vermeyi ve yaşanacak sorunlar ile ilgili yol göstermeyi kabul eder.

b- Yaşanacak sorun sistem alakalı veya ilanın verilmesini yavaşlatması durumunda, FİRMA dosyalara müdahale için yazılı destek sistemi üzerinden özel izin almak kaydıyla dosya ve verilerde değişiklik yapabilme hakkına sahiptir. Ancak yapılan bu değişiklik neticesinde meydana gelebilecek aksaklıklardan FİRMA sorumlu tutulmayacaktır.

c- MÜŞTERİ, taleplerinin takibi için internet destek sistemine taleplerini bırakmaları için yönlendirilebilir ve MÜŞTERİ bu yönlendirmeyi kabul edecektir.

d- FİRMA ihtiyaç olması durumunda telefon ile destek vermeyi kabul eder. Destek talep edilen konunun niteliklerine göre FİRMA sorunun çözümü için MÜŞTERİYİ diğer destek kanallarına yönlendirme hakkına sahiptir.

e- Destek talepleri üzerine yapılan karşılıklı yazışmalar özeldir ve resmi kurumlar tarafından talep edilmediği müddetçe hem MÜŞTERİ hem de FİRMA tarafından gizli tutulacaktır.

Madde 9: YAZILIM MÜLKİYETİ:

Sunulan YAZILIM, tasarımlar ve ücretli ya da ücretsiz olan diğer tüm ek hizmetlerin mülkiyeti FİRMAYA ait olup, MÜŞTERİ bunlar üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. FİRMA tüm bu ürünler ile ilgili güncelleme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılan bu çalışmalar ile MÜŞTERİNİN satış operasyonunu engellemeyeceğini kabul eder.

Madde 10: MÜCBİR SEBEP:

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, SÖZLEŞMENİN kabul edildiği tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de SÖZLEŞME ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

Madde 11: ONAY VE YÜRÜRLÜLÜK:

Bu SÖZLEŞME, MÜŞTERİNİN www.cenazeilanlari.com.tr internet sitesi üzerinden sunulan örneğinin kabulünü onaylaması ile her iki taraf için bağlayıcı olur yürürlüğe girer.  SÖZLEŞMENİN uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda icra daireleri yetkilidir.

 

CENAZE İLANLARI WEB SİTESİ

Türkiye’nin ilk ücretsiz Cenaze İlanları web sitesi www.cenazeilanlari.com.tr yayın hayatına başladı.

Şehir şehir günlük Cenaze İlanları, son dakika vefat haberleri ve güncel makaleleri buradan takip edebilirsiniz...

Hemen İlan Yayınla 0501 333 04 04